Polityka Prywatności

Witaj,

Tutaj znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.dobrakreacja.pl


Administratorem strony jest Katarzyna Sałata, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Sałata Dobra Kreacja Marketing i Public Relations, ul. Zbożowa 3 lok. 28, 91-844 Łódź, NIP: 726-148-38-57, REGON: 101662912. W dalszej części firma będzie nazywana Katarzyna Sałata Dobra Kreacja.

Gdybyś miał/a wątpliwości w związku z polityką prywatności na tej stronie, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres info@dobrakreacja.pl

 

W czasie korzystania z serwisów należących do firmy Katarzyna Sałata Dobra Kreacja możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

 

Akceptując Politykę Prywatności:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Katarzyna Sałata Dobra Kreacja. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Katarzyna Sałata Dobra Kreacja na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych jest firma Katarzyna Sałata Dobra Kreacja, Łódź 91-844, ul. Zbożowa 3 m. 28,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Najważniejsze informacje związane z Polityką Prywatności

Jeśli zapiszesz się newsletter lub skontaktujesz się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Gwarantuję, że pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Odbiorcą danych są wyłącznie zaufane podmioty świadczące usługi, przy których niezbędne jest przetwarzanie danych:

1/ Home.pl, Szczecin 70-653, ul. Zbożowa 4 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

2/ Arden, Łódź 90-562, ul. Łąkowa 3/5d – w celu druku dyplomów i certyfikatów poświadczających nabycie określonych umiejętności podczas szkoleń, które prowadzi firma Katarzyna Sałata Dobra Kreacja.

3/ Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy – w przypadku wystawienia zaświadczeń z ukończenia szkoleń dofinansowanych ze środków KFS, gdzie jest wymagane także podanie daty i miejsca urodzenia uczestnika, numeru PESEL.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Cele i czynności przetwarzania

 

Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Katarzyna Sałata Dobra Kreacja wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Ci newsletter. Imię pozwala zwracać się do Ciebie po imieniu.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś/łeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Media społecznościowe

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, Pinterest.

 

Komentarz

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane mi podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 ROO.

 

Google Analytics

Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbierają one informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś, czas, jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

 

Pliki cookies

Wykorzystuję na swojej stronie internetowej pliki cookies w celu prawidłowego działania strony i usług marketingowych. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat ich stosowania. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Email this to someoneShare on Facebook